Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d. – imenovanje namestnika predsednika nadzornega sveta

Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., je na 229. seji, ki je bila 9. 3. 2023, za namestnika predsednika nadzornega sveta ponovno izvolil dr. Borisa Žnidariča. Skladno s sedmim odstavkom 51. člena ZSDH-1 se namestnik predsednika nadzornega sveta izvoli izmed članov, ki so bili izvoljeni na predlog zveze oziroma organizacije upokojencev na ravni države.

Nadzorni svet je na isti seji sprejel tudi sklep, da ima od 10. 3. 2023 dalje 2 komisiji, in sicer revizijsko komisijo in kadrovsko komisijo. Akreditacijska komisija nadzornega sveta je z iztekom 9. 3. 2023 prenehala z delom.

Skoči na vsebino