Kapitalska družba nadaljuje z aktivnostmi, da se prepreči stečaj Casinoja Portorož

Kapitalska družba, d. d. se v svojih prizadevanjih za izogib stečaja družbe Casino Portorož aktivno pogaja z obstoječimi lastniki ter vodi razgovore s potencialnimi novimi investitorji glede kapitalskega vstopa v družbo. Razgovori potekajo tudi z ostalimi deležniki družbe, saj je v trenutnih razmerah pomembno sodelovanje vseh, ki lahko prispevajo k reorganizaciji družbe ter ohranitvi poslovanja družbe in delovnih mest.

Kapitalska družba je s svojimi preteklimi dejanji, predvsem pa s podporo k predlaganim sklepom na zadnji skupščini, pripomogla k nadaljevanju izvedbe načrta finančne reorganizacije družbe. Prav tako je z javnim zbiranjem ponudb že izkazala svojo pripravljenost za vstop novih vlagateljev, ki bi bili pripravljeni vplačati nove delnice. Svoj lastniški delež je pripravljena tudi odprodati in se aktivno pogaja s potencialni kupci, s čimer bi se iz družbe umaknila.

Skoči na vsebino