Kapitalska družba, d. d., in Slovenska odškodninska družba, d. d., uporabljata za zaščito svojih interesov in v korist družbe Casino Portorož, d.d. vsa razpoložljiva pravna sredstva

(Ljubljana, 11. 11. 2011) Kapitalska družba, d. d. in Slovenska odškodninska družba, d. d., uporabljata za zaščito svojih interesov in v korist družbe Casino Portorož, d. d. vsa razpoložljiva pravna sredstva, tako sta včeraj sodišču priglasili udeležbo v registrskem postopku ter vložili predlog za zavrnitev predloga za vpis in za prekinitev registrskega postopka, danes pa sta predlagali izdajo začasne odredbe, s katero predlagata sodišču, da prepove izvrševanje sklepov. Poudariti je namreč treba, da že iz notarskega zapisnika izhaja, da je navzoči notar prisotne delničarje opozoril, da so bile pri sklicu skupščine kršene kogentne zakonske določbe glede sklicatelja in sklicnega roka. Glede na dejstvo, da so predstavniki delničarja Casino Riviera, d. d. za ponedeljek, dne 14. 11. 2011, sklicali sejo svojega nadzornega sveta, Kapitalska družba, d. d. in Slovenska odškodninska družba, d. d, pričakujeta, da bo sodišče pred sejo odločilo o njunih predlogih.

Na podlagi objavljenega javnega vabila z dne 25. 10. 2011 je zgolj družba Casino Bled, d. d. oddala ponudbo za nakup delnic, ki predvideva tudi vlaganja sredstev za sanacijo družbe Casino Portorož, d. d.

Kapitalska družba, d.d. in Slovenska odškodninska družba, d.d.

Skoči na vsebino