Kapitalska družba, d. d. in Slovenska odškodninska družba, d. d., še vedno iščeta rešitev za sanacijo družbe Casino Portorož, d. d., pri čemer pričakujeta ustrezna zagotovila potencialnih investitorjev

(Ljubljana, 2. 12. 2011) Kapitalska družba, d. d. in Slovenska odškodninska družba, d. d., ponudbe Mestne Občine Koper nista mogli sprejeti, saj sta prejeli ponudbo za nakup delnic družbe Casino Portorož, d.d., ki je bila višja od navedene. Poleg tega je tudi družba Casino Riviera, d.d. dne 25.11.2011 objavila namero za prevzem družbe Casino Portorož, d.d., kateri se je dne 29.11.2011 pridružila Občina Piran.

Kapitalska družba, d. d. in Slovenska odškodninska družba, d. d., sta več mesecev intenzivno iskali rešitev za družbo Casino Portorož, d.d. (objavljena so bila tri javna vabila k dajanju ponudb ter iskanju investitorjev za sanacijo družbe Casino Portorož, d.d.), pri čemer je bil njun cilj maksimizacija kupnine ter zagotovitev finančne in poslovne sanacije družbe z namenom nadaljnjega obstoja le te. Skladno z navedenim Kapitalska družba, d. d. in Slovenska odškodninska družba, d. d., še vedno iščeta rešitev, pri čemer pa od potencialnih investitorjev pričakujeta ustrezna zagotovila za izvedbo poslovne in finančne sanacije družbe.

Obenem je potrebno poudariti, da Kapitalska družba, d. d. in Slovenska odškodninska družba, d. d., nosita odgovornost za upravljanje premoženja v njuni lasti, zaradi česar sta dolžni presojati ekonomsko upravičenost posameznih odločitev. Morebitni sprejem ponudbe Mestne Občine Koper bi bil za Kapitalsko družbo, d. d. in Slovensko odškodninsko družbo, d. d., vprašljiv z vidika ekonomske upravičenosti. Ne glede na navedeno pa sta Kapitalska družba, d. d. in Slovenska odškodninska družba, d. d., zainteresirani za nadaljnji obstoj družbe in pričakujeta od vseh deležnikov ravnanja, ki bodo omogočila družbi vzpostavitev pogojev, na podlagi katerih bi lahko potencialni investitorji izvedli poslovno in finančno sanacijo družbe Casino Portorož, d.d.

Kapitalska družba, d.d. in Slovenska odškodninska družba, d.d.

Skoči na vsebino