Izvrševanje glasovalnih pravic Kapitalske družbe na skupščinah družb v njenem upravljanju

(Ljubljana, 3. 2. 2012) Na podlagi 7. člena Zakona o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (ZPKDPIZ), AUKN izvršuje glasovalne pravice na skupščinah v imenu in za račun Kapitalske družbe v družbah, v katerih skupna knjigovodska vrednost naložbe Kapitalske družbe presega 20 milijonov evrov. AUKN mora glasovati v skladu z glasovalnimi navodili Kapitalske družbe. Odstopanje od glasovalnih navodil Kapitalske družbe pomeni kršitev zakona. Na današnji skupščini Gorenja je AUKN samovoljno spremenila glasovalna stališča Kapitalske družbe in s tem kršila zakon. Kapitalska družba bo preučila možne ukrepe v primeru kršitve zakona s strani AUKN za zaščito interesov družbe kot upravljavca premoženja.

Kapitalska družba, d. d.

Skoči na vsebino