Izplačilo nagrade za poslovno uspešnost 2023

Kapitalska družba, d. d., je 14. decembra 2023 zaposlenim, razen upravi, v skladu s Pravilnikom o delovnih razmerjih in na podlagi sklepa uprave, izplačala posebno denarno nagrado v višini 1.200,00 EUR bruto na zaposlenega. Do nagrade so upravičeni vsi zaposleni, ki so bili v delovnem razmerju na dan sprejema sklepa.

Delavci, ki so pogodbo o zaposlitvi s Kapitalsko družbo sklenili v letu 2023, so prejeli sorazmerni del zneska za obdobje januar – december 2023. Skupni znesek izplačila je znašal 77.088,13 EUR.

 

Kapitalska družba, d. d.

Skoči na vsebino