Imenovanje predsednika in člana uprave

Dne 24. 11. 2022 je potekala 226. seja nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d., na kateri je nadzorni svet za nov štiriletni mandat soglasno imenoval dosedanjega predsednika uprave Bachtiarja Djalila in dosedanjega člana uprave Gregorja Bajraktarevića.

Skoči na vsebino