98. seja nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d.

(Ljubljana, 14. december 2015) Na današnji seji je nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., obravnaval in podal soglasje k Poslovno-finančnemu načrtu Kapitalske družbe, d. d., za leto 2016.

V letu 2016 Kapitalska družba, d. d., načrtuje čiste prihodke od prodaje v višini 9,4 milijona evrov, finančne prihodke v višini 52,6 milijona evrov, dobiček iz poslovanja v višini 2,7 milijona evrov ter celotni dobiček v višini 3,9 milijona evrov.

V naslednjem letu bo Kapitalska družba, d. d., vplačala 50 milijonov evrov finančnih odhodkov iz naslova pokrivanja obveznosti do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Člani nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d., so se seznanili s Poročilom o delu Službe za notranjo revizijo v obdobju od januarja do septembra 2015 in podali soglasje k letnemu programu dela Službe za notranjo revizijo za leto 2016.


Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d.

Skoči na vsebino