Izjava o dostopnosti

Uvodno o dostopnosti

Kapitalska družba, d. d., se zavezuje, da bo vsem uporabnikom omogočala dostopnost svojega spletišča Kapitalska družba (kapitalska-druzba.si) v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče Kapitalska družba (kapitalska-druzba.si)

Stopnja skladnosti

Spletišče Kapitalske družbe je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi v nadaljevanju naštetih izjem.

Nabor storitev za dostopnost

Za zagotavljanje dostopnosti so bile na spletnem mestu Kapitalska družba (kapitalska-druzba.si) sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve:

  • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
  • izbiro barvnega kontrasta,
  • izbiro velikosti pisave,
  • prikaz položaja, kje na spletišču se trenutno nahajamo,
  • navigacija po spletnem mestu s tipkovnico.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.
Primeri takih vsebin so:

  • prikazi podatkov v obliki grafikonov,
  • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
  • različne kompleksne tabele s podatki.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 14. 4. 2023, na podlagi samoocene.

Uporabljena je bila metoda iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja.

 

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletnem mestu Kapitalska družba (kapitalska-druzba.si) kljub prizadevanjem, da bi bile spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informacijah ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive, sprejemamo na elektronski naslov info.kad@kapitalskadruzba.si . Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od njegovega/njenega prejema. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID).

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo na Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID) po navadni ali elektronski pošti na naslov:

gp.irsid@gov.si

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID)
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana

01 555 58 48

Skoči na vsebino