Skip Navigation LinksDomov/O Kapitalski družbi/Novice/85. seja nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d.

85. seja nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d.

(Ljubljana, 3. april 2015) Danes je potekala 85. seja nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d, na kateri se je nadzorni svet seznanil s poročilom o delu revizijske komisije v letu 2014 ter programom dela v letu 2015.

Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., se je seznanil s Poročilom o delu Službe za notranjo revizijo za leto 2014 in podal soglasje k Letnemu programu dela Službe za notranjo revizijo za leto 2015.

Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., se je tudi seznanil s Kodeksom zaposlenih na Kapitalski družbi, d. d.

Člani nadzornega sveta so se seznanili s posameznimi dopolnili k pregledu poslovanja pomembnejših naložb Kapitalske družbe, d. d., ter glasovalnimi stališči uprave Kapitalske družbe, d. d, v zvezi s skupščino družbe Petrol, d. d.


Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d.