Skip Navigation LinksDomov/O Kapitalski družbi/Novice/Sestal se je nadzorni svet Kapitalske družbe, d.d.

Sestal se je nadzorni svet Kapitalske družbe, d.d.

Na današnji 115. seji nadzornega sveta Kapitalske družbe, d.d. so se člani nadzornega sveta seznanili z gibanjem dolgoročnih lastniških kapitalskih naložb v Sloveniji v portfelju Kapitalske družbe za obdobje januar-avgust 2007 ter z aktivnostmi na področju upravljanja lastniških deležev v Iskraemecu, Palomi in Skimarju. Člani so soglašali s predlogom uprave, da se delnice Taluma, katerih imetnica je Kapitalska družba, prodajajo skupaj z delnicami v lasti Elektra Slovenije (Eles). S skupno prodajo lastniških deležev, ki sicer za Kapitalsko družbo predstavljajo statutarno manjšino, je namreč mogoče doseči višjo prodajno ceno ter racionalnejšo prodajo.

Uprava Kapitalske družbe je v predvidenem roku pripravila Odzivno poročilo o izvedbi popravljalnih ukrepov, ki jih je naložilo Računsko sodišče v svojem revizijskem poročilu o pravilnosti in smotrnosti poslovanja Kapitalske družbe pri odprodaji delnic Mercatorja. Člani nadzornega sveta so soglašali z vsebino odzivnega poročila. Odzivno poročilo bo uprava Kapitalske družbe danes, ko se izteče 90 dnevni rok, predložila Računskemu sodišču v nadaljnje obravnavanje.

Nadzorni svet je imenoval g. Dušana Buonassisija, zaposlenega v sistemu Cimosa, za člana odbora Kapitalskega vzajemnega pokojninskega sklada (KVPS), ki se bo pridružil ostalim 9. članom Odbora KVPS in zastopal interese članov sklada.