Modri KaD.Net

Preprosto in varno upravljanje z zavarovanji vaših zaposlenih

KaD.Net zagotavlja preprosto in varno elektronsko poslovanje. Namenjeno je delodajalcem pri izmenjavi podatkov, potrebnih za izvajanje dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Prijavite se v Modri KaD.Net in upravljajte z vplačili za dodatno pokojninsko zavarovanje.

Težave pri prijavi v Modri KaD.Net?

Telefon Pokličite 080 23 45
E-Mail Pošljite vprašanja na info@modra-zavarovalnica.si

Vstop z digitalnim potrdilom

OPOZORILO!
Dostopi do osebnih podatkov se beležijo.