Skip Navigation LinksDomov/Upravljanje s podjetji/Naše naložbe

Naše naložbe

 

Naložbe v delnice in deleže gospodarskih družb v Sloveniji

so na voljo tukaj. Stanje na dan 30. 6. 2020.

 

Podatki so pridobljeni iz virov, za katere verjamemo, da so verodostojni. Kapitalska družba, d. d., ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne posledice odločitev, sprejetih na podlagi navedenih podatkov.