Skip Navigation LinksDomov/Upravljanje s podjetji/Naše naložbe

Naše naložbe

 

Naložbe v delnice in deleže gospodarskih družb 

so na voljo na tem mestu. Stanje na dan 31. 12. 2021.

 

Podatki so pridobljeni iz virov, za katere verjamemo, da so verodostojni. Kapitalska družba, d. d., ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne posledice odločitev, sprejetih na podlagi navedenih podatkov.