Skip Navigation LinksDomov/Upravljanje s podjetji/Delovanje na skupščinah - razkritja/arhiv 2013

Delovanje na skupščinah v letu 2013

Legenda:

NP ... nasprotni predlog
KAD ... Kapitalska družba, d. d.
SOD ... Slovenska odškodninska družba, d. d.
RS ... Republika Slovenija
VZMD ... Vseslovensko združenje malih delničarjev
NS ... Nadzorni svet
ZT ... Zavarovalnica Triglav
BK ... Banka Koper
MOM ... Mestna občina Maribor

Razkritja glasovalnih stališč:

 

                                                                                                                                    Na vrhveč

Vloženi nasprotni predlogi in širitve dnevnega reda:

 

Poročilo o razkritjih delovanja na skupščinah v obdobju od 1. 1. 2013 do 23. 10. 2013