Skip Navigation LinksDomov/Upravljanje s podjetji/Delovanje na skupščinah - razkritja/arhiv 2012

Delovanje na skupščinah v letu 2012

Legenda:

NP ... nasprotni predlog
KAD ... Kapitalska družba, d. d.
SOD ... Slovenska odškodninska družba, d. d.
RS ... Republika Slovenija
VZMD ... Vseslovensko združenje malih delničarjev
NS ... Nadzorni svet
ZT ... Zavarovalnica Triglav
BK ... Banka Koper
MOM ... Mestna občina Maribor

Razkritja glasovalnih stališč:

 

                                                                                                                                    Na vrhveč

Vloženi nasprotni predlogi in širitve dnevnega reda:

 

Poročilo o delovanju na skupščinah družb v obdobju od 1. 1. 2012 do 31. 8. 2012