Skip Navigation LinksDomov/Upravljanje s podjetji/Delovanje na skupščinah - razkritja/arhiv 2009

Delovanje na skupščinah v letu 2009

Legenda:

NP ... nasprotni predlog
KAD ... Kapitalska družba, d. d.
SOD ... Slovenska odškodninska družba, d. d.
RS ... Republika Slovenija
VZMD ... Vseslovensko združenje malih delničarjev
NS ... Nadzorni sveta
ZT ... Zavarovalnica Triglav
BK ... Banka Koper
MOM ... Mestna občina Maribor

Razkritja glasovalnih stališč:

 

                                                                                                                                    Na vrhveč

Vloženi nasprotni predlogi:

 

Poročilo o delovanju na skupščinah družb v obdobju od 1. 1. 2009 do 31. 10. 2009