Skip Navigation LinksDomov/Upravljanje s podjetji/Delovanje na skupščinah - razkritja

Delovanje Kapitalske družbe na skupščinah - javna razkritja

Kapitalska družba je z namenom, da se vnaprej jasno in javno opredelijo načela, postopki ter kriteriji, po katerih bo ravnala Kapitalska družba in vsi njeni zastopniki pri izvrševanju članskih pravic v družbah, kjer ima Kapitalska družba lastniške deleže, objavila Kodeks korporativnaga upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (v nadaljevanju Kodeks). V skladu s Kodeksom, Kapitalska družba javno razkriva svoje delovanje na vsaki skupščini.

Razkritja, ki so javno objavljena v roku osmih dni po vsaki skupščini, vsebujejo podatke o imenu družbe, o datumu poteka skupščine, o dnevnem redu ter glasovalnih stališčih Kapitalske družbe. Vsakemu razkritju je priložena tudi izjava o tem, ali je bilo delovanje Kapitalske družbe na posamezni skupščini skladno s Kodeksom oz. kakšni so bili razlogi za morebitna odstopanja.

Kapitalska družba bo enkrat letno pripravila navedena razkritja za vse opravljene skupščine v zadnjem letu ter razkritja prav tako objavila na spletni strani v januarju tekočega leta.


 

 

Koledar skupščin

Kapitalska družba: 

Naziv družbe Datum skupščine Obvestila vezana na skupščine
PETROL d. d.  22. 4. 2021  
UNION Hoteli d. d.  23. 3. 2021 Poročilo
Casino Portorož d. d.  22. 3. 2021 Poročilo
Telekom Slovenije d. d.  21. 1. 2021 Poročilo
Gospodarsko razstavišče d. o. o.   7.  1. 2021 Poročilo

 

OVP - opuščeni vrednostni papirji:

 

Naziv družbe Datum skupščine Obvestila vezana na skupščine
ZIL INŽENIRING d. d.   10.  5. 2021  
ZIL INŽENIRING d. d.   9.  4. 2021  preklicana skupščina
AG d. d.  29. 3. 2021  neudeležba
KOMPAS d. d.  23. 3. 2021  neudeležba
ZIL INŽENIRING d. d. 11.  2. 2021  preklicana skupščina
Avtobusni promet MS d. d. 11.  1. 2021  neudeležba
ISTRABENZ d. d.   7.  1. 2021  neudeležba
KOVINOPLASTIKA LOŽ, pooblaščenka d. d.   5.  1. 2021  neudeležba

Želite izvedeti več...

Naši svetovalci so na brezplačni telefonski številki dosegljivi vsak delovnik od 9. do 13. ure.

Brezplačna telefonska številka

Družbe v skupini

Modra zavarovalnica, d. d.

 

 


Naloži Adobe Reader®Za ogled ali natis dokumentov potrbujete računalniški program Adobe Reader®. Če programa nimate si ga lahko brezplačno naložite s klikom na sliko.