Skip Navigation LinksDomov/Upravljanje s podjetji/Delovanje na skupščinah - razkritja

Delovanje Kapitalske družbe na skupščinah - javna razkritja

Kapitalska družba je z namenom, da se vnaprej jasno in javno opredelijo načela, postopki ter kriteriji, po katerih bo ravnala Kapitalska družba in vsi njeni zastopniki pri izvrševanju članskih pravic v družbah, kjer ima Kapitalska družba lastniške deleže, objavila Kodeks korporativnaga upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (v nadaljevanju Kodeks). V skladu s Kodeksom, Kapitalska družba javno razkriva svoje delovanje na vsaki skupščini.

Razkritja, ki so javno objavljena v roku osmih dni po vsaki skupščini, vsebujejo podatke o imenu družbe, o datumu poteka skupščine, o dnevnem redu ter glasovalnih stališčih Kapitalske družbe. Vsakemu razkritju je priložena tudi izjava o tem, ali je bilo delovanje Kapitalske družbe na posamezni skupščini skladno s Kodeksom oz. kakšni so bili razlogi za morebitna odstopanja.

Kapitalska družba bo enkrat letno pripravila navedena razkritja za vse opravljene skupščine v zadnjem letu ter razkritja prav tako objavila na spletni strani v januarju tekočega leta.


 

 

Koledar skupščin

 

Naziv družbe Datum skupščine Obvestila vezana na skupščine
Telekom Slovenije d. d.   5. 6. 2020  
Petrol, d. d. 23. 4. 2020 PREKLICANA
Intereuropa d. d. 14. 4. 2020  
PS ZA AVTO d. o. o. 24. 3. 2020 Poročilo
Casino Portorož, d. d. 10. 2. 2020 Poročilo
GIO, d. o. o.   4. 2. 2020 Poročilo
Hotelske nepremičnine d. o. o. 31. 1. 2020 Poročilo
Intereuropa, d. d. 27. 1. 2020 PREKLICANA
Intereuropa, d. d. 30. 12. 2019 NEUDELEŽBA
Petrol, d. d. 12. 12. 2019 Poročilo
Elektro Gorenjska, d. d. 28. 11. 2019 NEUDELEŽBA
ELAN INVENTA, d. o. o. 11. 10. 2019 Poročilo
GIO d. o. o. - v likvidaciji  2. 10. 2019 PREKLICANA
ELAN INVENTA, d. o. o. 19. 9. 2019 Poročilo
Telekom Slovenije, d. d. 30. 8. 2019 Poročilo
SM Strojkoplast, d. o. o. 30. 8. 2019 Poročilo
Union Hoteli d. d. 30. 8. 2019 Poročilo
Kompas Shop d. d. 30. 8. 2019

Poročilo

Nasprotni predlog

Terme Čatež d. d. 30. 8. 2019 Poročilo
Modra zavarovalnica, d. d. 29. 8. 2019

Poročilo

Nasprotni predlog

VGP d. d., Kranj 27. 8. 2019 Poročilo
Luka Koper d. d. 22. 8. 2019 Poročilo
TALUM d. d.   1. 8. 2019 Poročilo
TKI Hrastnik, d. d. 29. 7. 2019

Poročilo

Nasprotni predlog

SM Strojkoplast, d. o. o. 25. 7. 2019 Poročilo
PLINHOLD, d. o. o. 24. 7. 2019 Poročilo
HIT, d. d.   8. 7. 2019 Poročilo
Cetis, d. d.   5. 7. 2019

Poročilo

Nasprotni predlog

Krka, d. d.   4. 7. 2019 Poročilo
Elektro Ljubljana, d. d.   3. 7. 2019 Poročilo
Elektro Primorska, d. d. 28. 6. 2019 Poročilo
Elektro Celje, d. d. 28. 6. 2019 Poročilo
Elektro Maribor, d. d. 28. 6. 2019 Poročilo
Terme Olimia, d. d. 28. 6. 2019 Poročilo
Luka Koper d. d. 28. 6. 2019 Poročilo
Elektro Gorenjska, d. d. 27. 6. 2019 Poročilo
Intereuropa, d. d. 27. 6. 2019 Poročilo
Casino Portorož, d. d. 21. 6. 2019 Poročilo
Casino Bled, d. d. 20. 6. 2019 Poročilo
SM Strojkoplast, d. o. o.   6. 6. 2019 Poročilo
Unior, d. d.   5. 6. 2019 Poročilo
Gospodarsko razstavišče, d. o. o. 30. 5. 2019 Poročilo
Hotelske nepremičnine, d. o. o. 28. 5. 2019 Poročilo
Loterija Slovenije, d. d. 23. 5. 2019 Poročilo
Sava Re, d. d. 21. 5. 2019 Poročilo
PS za avto d. o. o. 15. 5. 2019 Poročilo
Sava d. d.   7. 5. 2019 Poročilo
Petrol d. d. 18. 4. 2019 Poročilo
Modra zavarovalnica, d. d. 16. 4. 2019 Poročilo
Perutnina Ptuj, d. d. 11. 4. 2019 Poročilo
Loterija Slovenije, d. d.   4. 4. 2019 Poročilo
ELAN INVENTA, d. o. o.   3. 4. 2019 Poročilo
Perutnina Ptuj, d. d. 21. 2. 2019 Poročilo
Perutnina Ptuj, d. d. 31. 1. 2019 Skupščina je preklicana
Modra zavarovalnica, d. d. 14. 1. 2019 Poročilo
VGP, d. d., Kranj 10. 1. 2019 Poročilo