Skip Navigation LinksDomov/Upravljanje s podjetji/Delovanje na skupščinah - razkritja

Delovanje Kapitalske družbe na skupščinah - javna razkritja

Kapitalska družba je z namenom, da se vnaprej jasno in javno opredelijo načela, postopki ter kriteriji, po katerih bo ravnala Kapitalska družba in vsi njeni zastopniki pri izvrševanju članskih pravic v družbah, kjer ima Kapitalska družba lastniške deleže, objavila Kodeks korporativnaga upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (v nadaljevanju Kodeks). V skladu s Kodeksom, Kapitalska družba javno razkriva svoje delovanje na vsaki skupščini.

Razkritja, ki so javno objavljena v roku osmih dni po vsaki skupščini, vsebujejo podatke o imenu družbe, o datumu poteka skupščine, o dnevnem redu ter glasovalnih stališčih Kapitalske družbe. Vsakemu razkritju je priložena tudi izjava o tem, ali je bilo delovanje Kapitalske družbe na posamezni skupščini skladno s Kodeksom oz. kakšni so bili razlogi za morebitna odstopanja.

Kapitalska družba bo enkrat letno pripravila navedena razkritja za vse opravljene skupščine v zadnjem letu ter razkritja prav tako objavila na spletni strani v januarju tekočega leta.


 

 

Koledar skupščin

Kapitalska družba: 

Naziv družbe Datum skupščine Obvestila vezana na skupščine
EQUINOX d. d. 23.  8. 2021  
Kompas Shop d. d. 20.  8. 2021  
VGP Kranj d. d. 19.  8. 2021  
Terme Čatež d. d. 19.  8. 2021  
Elektro Maribor d. d. 16.  8. 2021  
Terme Olimia d. d.   3.  8. 2021  
Plinhold d. o. o. 13.  7. 2021 Poročilo
Talum d. d. 21.  7. 2021 Poročilo
Elan Inventa d. o. o. 20.  7. 2021

Poročilo

Nasprotni predlog

PS za avto d. o. o. 12.  7. 2021 Poročilo
Krka d. d.   8.  7. 2021 Poročilo
TKI Hrastnik d. d.   5.  7. 2021 Poročilo
Elektro Ljubljana, d. d.   2.  7. 2021 Poročilo
Intereuropa d. d.   2.  7. 2021 Poročilo
Elektro Primorska d. d.   1.  7. 2021 Poročilo
SM Strojkoplast d. o. o.  30.  6. 2021 preklic skupščine
Elektro Celje d. d.  30.  6. 2021 Poročilo
Elektro Maribor d. d.  30.  6. 2021 Poročilo
Casino Portorož, d. d.  28.  6. 2021 Poročilo
Loterija Slovenije d. d.  17.  6. 2021 Poročilo
Elektro Gorenjska d. d.  23.  6. 2021 Poročilo
Cetis d. d.  21.  6. 2021

Poročilo

Nasprotni predlog

Modra zavarovalnica d. d.  31.  5. 2021 Poročilo
Luka Koper d. d.  29.  6. 2021 Poročilo
Telekom Slovenije d. d.  18.  6. 2021 Poročilo
HIT d. d.  17.  6. 2021 Poročilo
Unior d. d.    9.  6. 2021 Poročilo
Gospodarsko razstavišče d. d.    8.  6. 2021 Poročilo
Intereuropa d. d.  31.  5. 2021 Poročilo
GIO d. o. o.     6. 5. 2021 Poročilo
Sava d. d.   25. 5. 2021 Poročilo
Sava RE d. d.  25. 5. 2021 Porocilo 
Petrol d. d.  22. 4. 2021 Poročilo
Union Hoteli d. d.  23. 3. 2021 Poročilo
Casino Portorož d. d.  22. 3. 2021 Poročilo
Telekom Slovenije d. d.  21. 1. 2021 Poročilo
Gospodarsko razstavišče d. o. o.   7.  1. 2021 Poročilo

 

OVP - opuščeni vrednostni papirji:

 

Naziv družbe Datum skupščine Obvestila vezana na skupščine
FMR Holding d. d.   31.  8. 2021  
Projektivni biro Velenje d. d.   31.  8. 2021  
Tovarna transportnih naprav d. d.   31.  8. 2021  
ZRC d. d.   30.  8. 2021  
Pomgrad d. d.   27.  8. 2021  
ISKRA - Releji d. d.   27.  8. 2021  
Hmezad EXIM d. d.   26.  8. 2021  
Terme Dobrna d. d.   26.  8. 2021  
KOMUNAPROJEKT d. d.   25.  8. 2021  
Gorenjska gradbena družba d. d.   24.  8. 2021  
Marles d. d.   24.  8. 2021  
NIKA d. d.   23.  8. 2021  
Panvita MIR d. d.   23.  8. 2021  
VIPA Holding d. d.   19.  8. 2021  
DZS d. d.   18.  8. 2021  
Inles d. d.   18.  8. 2021  
Gorenjska predilnica d. d.   16.  8. 2021  
SŽ Železniško gradbeno podjetje d. d.   11.  8. 2021  
SAVAPROJEKT d. d.   23.  7. 2021  
MLINOTEST d. d.   20.  7. 2021 neudeležba
TEKSTIL d. d.   21.  7. 2021 neudeležba
ELMA TT d. d.   22.  7. 2021 neudeležba
KS NALOŽBE d. d.   22.  7. 2021 neudeležba
TALUM B d. d.   22.  7. 2021 neudeležba
KOMPAS d. d.   12.  7. 2021 neudeležba
POMORSKA DRUŽBA d. d.     8.  7. 2021 neudeležba
Elektrooptika d. d.     5.  7. 2021 neudeležba
Mladinska knjiga Založba d. d.     1.  7. 2021 neudeležba
DATALAB AH d. d.   29.  6. 2021 neudeležba
DATALAB AH d. d.   24.  6. 2021 preklic skupščine
INTARA d. d.   24.  6. 2021 neudeležbe
M1 d. d.   24.  6. 2021 udeležba brez glasovanja
LON d. d.   28.  6. 2021 neudeležba
Železar Štore D. P. d. d.   24.  6. 2021 neudeležba
DOM-TITAN d. d.   17.  6. 2021 neudeležba
Informatika d. d.   17.  6. 2021 neudeležba
GORIČANE d. d.   10.  6. 2021 neudeležba
DELAVSKA HRANILNICA d. d.   10.  6. 2021 neudeležba
LON d. d.   27.  5. 2021 preklic skupščine
KS Naložbe d. d.   28.  5. 2021 preklic skupščine
Sava Turizem d. d.   25.  5. 2021 neudeležba
Zavarovalnica Triglav d. d.   25.  5. 2021 neudeležba
NOVA TV d. d.   18.  5. 2021 neudeležba
ZIL INŽENIRING d. d.   10.  5. 2021 neudeležba
ZIL INŽENIRING d. d.     9.  4. 2021  preklicana skupščina
AG d. d.    29. 3. 2021  neudeležba
KOMPAS d. d.    23. 3. 2021  neudeležba
ZIL INŽENIRING d. d.   11.  2. 2021  preklicana skupščina
Avtobusni promet MS d. d.   11.  1. 2021  neudeležba
ISTRABENZ d. d.     7.  1. 2021  neudeležba
KOVINOPLASTIKA LOŽ, pooblaščenka d. d.     5.  1. 2021  neudeležba

Želite izvedeti več...

Naši svetovalci so na brezplačni telefonski številki dosegljivi vsak delovnik od 9. do 13. ure.

Brezplačna telefonska številka

Družbe v skupini

Modra zavarovalnica, d. d.

 

 


Naloži Adobe Reader®Za ogled ali natis dokumentov potrbujete računalniški program Adobe Reader®. Če programa nimate si ga lahko brezplačno naložite s klikom na sliko.