Skip Navigation LinksDomov/Upravljanje s podjetji/Delovanje na skupščinah - razkritja

Delovanje Kapitalske družbe na skupščinah - javna razkritja

Kapitalska družba je z namenom, da se vnaprej jasno in javno opredelijo načela, postopki ter kriteriji, po katerih bo ravnala Kapitalska družba in vsi njeni zastopniki pri izvrševanju članskih pravic v družbah, kjer ima Kapitalska družba lastniške deleže, objavila Kodeks korporativnaga upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (v nadaljevanju Kodeks). V skladu s Kodeksom, Kapitalska družba javno razkriva svoje delovanje na vsaki skupščini.

Razkritja, ki so javno objavljena v roku osmih dni po vsaki skupščini, vsebujejo podatke o imenu družbe, o datumu poteka skupščine, o dnevnem redu ter glasovalnih stališčih Kapitalske družbe. Vsakemu razkritju je priložena tudi izjava o tem, ali je bilo delovanje Kapitalske družbe na posamezni skupščini skladno s Kodeksom oz. kakšni so bili razlogi za morebitna odstopanja.

Kapitalska družba bo enkrat letno pripravila navedena razkritja za vse opravljene skupščine v zadnjem letu ter razkritja prav tako objavila na spletni strani v januarju tekočega leta.


Koledar skupščin

 

 

Koledar skupščin

Kapitalska družba: 

Naziv družbe Datum skupščine Obvestila vezana na skupščine
SAVA d.d. 21. 12. 2021 Poročilo
PLINHOLD d.o.o. 15. 12. 2021 Poročilo
Hotelske nepremičnine d.o.o. 26. 11. 2021 Poročilo
TALUM d.d. 26. 11. 2021 Poročilo
SM STROJKOPLAST d.o.o. 28.   9. 2021 Poročilo
MODRA ZAVAROVALNICA d.d. 20.   9. 2021 Poročilo
VGP Kranj d. d. 16.   9. 2021 Poročilo
Union Hotels Collection d. d. 31.   8. 2021 Poročilo
Plinhold d. o. o. 30.   8. 2021 Poročilo
Casino Bled d. d. 27.   8. 2021 Poročilo
EQUINOX d. d. 23.   8. 2021 Poročilo
Kompas Shop d. d. 20.   8. 2021 Poročilo
VGP Kranj d. d. 19.   8. 2021 Preklic skupščine
Terme Čatež d. d. 19.   8. 2021 Poročilo
Elektro Maribor d. d. 16.   8. 2021 Poročilo
Terme Olimia d. d.   3.   8. 2021 Poročilo
Talum d. d. 21.   7. 2021 Poročilo
Elan Inventa d. o. o. 20.   7. 2021

Poročilo

Nasprotni predlog

Plinhold d. o. o. 13.   7. 2021 Poročilo
PS za avto d. o. o. 12.   7. 2021 Poročilo
Krka d. d.   8.   7. 2021 Poročilo
TKI Hrastnik d. d.   5.   7. 2021 Poročilo
Elektro Ljubljana, d. d.   2.   7. 2021 Poročilo
Elektro Primorska d. d.   1.   7. 2021 Poročilo
SM Strojkoplast d. o. o.  30.  6. 2021 Preklic skupščine
Elektro Celje d. d.  30.  6. 2021 Poročilo
Elektro Maribor d. d.  30.  6. 2021 Poročilo
Luka Koper d. d.  29.  6. 2021 Poročilo
Casino Portorož, d. d.  28.  6. 2021 Poročilo
Elektro Gorenjska d. d.  23.  6. 2021 Poročilo
Cetis d. d.  21.  6. 2021

Poročilo

Nasprotni predlog

Telekom Slovenije d. d.  18.  6. 2021 Poročilo
HIT d. d.  17.  6. 2021 Poročilo
Loterija Slovenije d. d.  17.  6. 2021 Poročilo
Unior d. d.    9.  6. 2021 Poročilo
Gospodarsko razstavišče d. o. o.    8.  6. 2021 Poročilo
Intereuropa d. d.  31.  5. 2021 Poročilo
Modra zavarovalnica d. d.  31.  5. 2021

Poročilo

Nasprotni predlog

Sava d. d.   25. 5. 2021 Poročilo
Sava RE d. d.   25. 5. 2021 Porocilo 
GIO d. o. o. v likvidaciji     6. 5. 2021 Poročilo
Petrol d. d.   22. 4. 2021 Poročilo
Union Hoteli d. d.   23. 3. 2021 Poročilo
Casino Portorož d. d.   22. 3. 2021 Poročilo
Telekom Slovenije d. d.   21. 1. 2021 Poročilo
Gospodarsko razstavišče d. o. o.     7. 1. 2021 Poročilo

 

OVP - opuščeni vrednostni papirji:

Naziv družbe Datum skupščine Obvestila vezana na skupščine
GORENJSKA PREDILNICA, d. d.  24.   1. 2022 neudeležba
NIKA, d. d.  19.   4. 2022  
AGIS TECHNOLOGIES d. d.  25.   1. 2022 neudeležba
MURKA, d. d.  11.   1. 2022 poročilo
TRIO, d. d., Tržič  23. 12. 2021 neudeležba
Projektivni biro Velenje, d. d.    7. 12. 2021 neudeležba
DELAVSKA HRANILNICA, d. d.  25. 11. 2021 neudeležba
LON, d. d.  22. 11. 2021 neudeležba
INTEREUROPA, d. d.  18. 11. 2021 neudeležba
TTN d. d.  22. 10. 2021 neudeležba
TVP - Vzmetni inženiring d. d.  12. 10. 2021 neudeležba
APS d. d.    5. 10. 2021 neudeležba
CPK d. d.    1. 10. 2021 neudeležba
Založba Obzorja d. d.    1.   9. 2021 neudeležba
Dnevnik d. d.   31.  8. 2021 neudeležba
FMR Holding d. d.   31.  8. 2021 neudeležba
Koroške pekarne d. d.   31.  8. 2021 neudeležba
MAIS d. d.   31.  8. 2021 neudeležba
Projektivni biro Velenje d. d.   31.  8. 2021 neudeležba
Telemach Tezno d. d.   31.  8. 2021 neudeležba
TTN d. d.   31.  8. 2021 neudeležba
HRAM Holding d. d.   30.  8. 2021 neudeležba
Induplati d. d.   30.  8. 2021 neudeležba
Kompas INT d. d.   30.  8. 2021 neudeležba
NTU d. d.   30.  8. 2021 neudeležba
STOL Kamnik d. d.   30.  8. 2021 neudeležba
ZRC d. d.   30.  8. 2021 neudeležba
Pomgrad d. d.   27.  8. 2021 neudeležba
ISKRA - Releji d. d.   27.  8. 2021 neudeležba
Hmezad EXIM d. d.   26.  8. 2021 neudeležba
Mladina d. d.   26.  8. 2021 neudeležba
Terme Dobrna d. d.   26.  8. 2021 neudeležba
Komunaprojekt d. d.   25.  8. 2021 neudeležba
Gorenjska gradbena družba d. d.   24.  8. 2021 neudeležba
Marles d. d.   24.  8. 2021

preklic skupščine

neudeležba

NIKA d. d.   23.  8. 2021 neudeležba
Panvita MIR d. d.   23.  8. 2021 neudeležba
VIPA Holding d. d.   19.  8. 2021 neudeležba
DZS d. d.   18.  8. 2021 neudeležba
Inles d. d.   18.  8. 2021 neudeležba
Gorenjska predilnica d. d.   16.  8. 2021 neudeležba
SŽ Železniško gradbeno podjetje d. d.   11.  8. 2021 neudeležba
SAVAPROJEKT d. d.   23.  7. 2021 Poročilo
MLINOTEST d. d.   20.  7. 2021 neudeležba
TEKSTIL d. d.   21.  7. 2021 neudeležba
ELMA TT d. d.   22.  7. 2021 neudeležba
KS NALOŽBE d. d.   22.  7. 2021 neudeležba
TALUM B d. d.   22.  7. 2021 neudeležba
KOMPAS d. d.   12.  7. 2021 neudeležba
POMORSKA DRUŽBA d. d.     8.  7. 2021 neudeležba
Elektrooptika d. d.     5.  7. 2021 neudeležba
Intereuropa d. d.     2.  7. 2021 Poročilo
Mladinska knjiga Založba d. d.     1.  7. 2021 neudeležba
DATALAB AH d. d.   29.  6. 2021 neudeležba
LON d. d.   28.  6. 2021 neudeležba
DATALAB AH d. d.   24.  6. 2021 preklic skupščine
INTARA d. d.   24.  6. 2021 neudeležbe
M1 d. d.   24.  6. 2021 udeležba brez glasovanja
Železar Štore D. P. d. d.   24.  6. 2021 neudeležba
DOM-TITAN d. d.   17.  6. 2021 neudeležba
Informatika d. d.   17.  6. 2021 neudeležba
GORIČANE d. d.   10.  6. 2021 neudeležba
DELAVSKA HRANILNICA d. d.   10.  6. 2021 neudeležba
KS Naložbe d. d.   28.  5. 2021 preklic skupščine
LON d. d.   27.  5. 2021 preklic skupščine
Sava Turizem d. d.   25.  5. 2021 neudeležba
Zavarovalnica Triglav d. d.   25.  5. 2021 neudeležba
NOVA TV d. d.   18.  5. 2021 neudeležba
ZIL INŽENIRING d. d.   10.  5. 2021 neudeležba
ZIL INŽENIRING d. d.     9.  4. 2021  preklicana skupščina
AG d. d.    29. 3. 2021  neudeležba
KOMPAS d. d.    23. 3. 2021  neudeležba
ZIL INŽENIRING d. d.   11.  2. 2021  preklicana skupščina
Avtobusni promet MS d. d.   11.  1. 2021  neudeležba
KOVINOPLASTIKA LOŽ, pooblaščenka d. d.     5.  1. 2021  neudeležba

Želite izvedeti več...

Naši svetovalci so na brezplačni telefonski številki dosegljivi vsak delovnik od 9. do 13. ure.

Brezplačna telefonska številka

Družbe v skupini

Modra zavarovalnica, d. d.

 

 


Naloži Adobe Reader®Za ogled ali natis dokumentov potrbujete računalniški program Adobe Reader®. Če programa nimate si ga lahko brezplačno naložite s klikom na sliko.