Skip Navigation LinksDomov/PSŠ/PSŠ – Premostitveni sklad športnikov/Pravila upravljanja PSŠ

Pravila upravljanja PSŠ

Na podlagi zahteve Kapitalske družbe, d. d., je Agencija za trg vrednostnih papirjev dne 10. 8. 2016 izdala soglasje k Pravilom upravljanja Sklada premostitvenega zavarovanja poklicnih in vrhunskih športnikov. Pravila so začela veljati dne 12. 8. 2016, ko je Kapitalska družba, d. d., prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev.

V letu 2017 je bila Priloga k Pravilom upravljanja Sklada premostitvenega zavarovanja poklicnih in vrhunskih športnikov spremenjena 23. 11. 2017.

Pravila upravljanja Sklada premostitvenega zavarovanja poklicnih in vrhunskih športnikov urejajo vsebino pravnih razmerij med upravljavcem Kapitalsko družbo, d. d., in člani PSŠ.

Pravila upravljanja Sklada premostitvenega zavarovanja poklicnih in vrhunskih športnikov