Skip Navigation LinksDomov/PSŠ/PSŠ – Premostitveni sklad športnikov/Obveščanje zavarovancev in zavezancev za plačilo

Obveščanje zavarovancev in zavezancev za plačilo

V skladu z določili ZPZPŠ-1 je Kapitalska družba, d. d., kot upravljavec PSŠ, dolžna izvajati naslednje obveščanje:

  • Kapitalska družba zavarovancu najkasneje do 31. januarja tekočega leta, po stanju na dan 31. decembra prejšnjega leta, izda potrdilo o stanju na osebnem računu zavarovanca in podatke o vseh vplačilih v premostitveni sklad v preteklem letu;
  • Kapitalska družba športnemu društvu najkasneje do 31. januarja tekočega leta, po stanju na dan 31. decembra prejšnjega leta, predloži potrdilo o vseh vplačilih športnega društva v prejšnjem koledarskem letu;
  • Kapitalska družba najkasneje do 15. junija tekočega leta na svoji spletni strani objavi letno poročilo in povzetek letnega poročila za preteklo poslovno leto;
  • Kapitalska družba zavarovanca in zavezanca za prispevek obvesti, ko kumulativna višina prispevkov v posameznem koledarskem letu doseže 150.000 evrov.
  • Na osnovi prijave in sklenjene pogodbe o financiranju premostitvenega zavarovanja z zavezancem izda Kapitalska družba zavarovancu Obvestilo o vključitvi v premostitveno zavarovanje (vzorec).

Poleg tega so na spletni strani Kapitalske družbe, d. d., kot upravljavca PSŠ, javno objavljeni naslednji dokumenti o PSŠ: