Skip Navigation LinksDomov/PSŠ/PSŠ – Premostitveni sklad športnikov/Navodila za izmenjavo podatkov preko spletne aplikacije KaD.Net/Navodilo za izpolnjevanje univerzalnega plačilnega naloga

Navodilo za izpolnjevanje univerzalnega plačilnega naloga

UPN je univerzalni plačilni nalog za domača in čezmejna plačila v evrih, ki bo postopoma nadomestil obstoječe papirne obrazce: posebno položnico (PP02), plačilni nalog (BN02) in nalog za regulirano čezmejno plačilo (RP01). Obrazec UPN se bo uporabljal za negotovinska plačila, gotovinska plačila, polog gotovine in dvig gotovine.

Bistvene spremembe, ki jih uvaja UPN

Izvajanje plačil bo poenostavljeno in racionalnejše, saj bodo plačniki za plačilo svojih obveznosti, namesto sedaj obstoječih različnih obrazcev (posebna položnica –obrazec PP02, plačilno navodilo – obrazec BN02 in nalog za regulirano čezmejno plačilo – obrazec RP01) v prihodnje uporabili le en obrazec UPN.

1. 11. 2010 se v različnih državah območja SEPA uvaja enotna evropska referenca. Za plačevanje prispevka uporabljajte domačo referenco "SI" z dosedanjimi sklici na številko odobritve.

Odpravlja se vrsta posla pri označevanju plačil in uvaja koda namena, ki je za vplačevanje prispevkov CBFF.

Sklad premostitvenega zavarovanja poklicnih in vrhunskih športnikov (PSŠ) ima odprt transakcijski račun številka SI56 0510 0801 1839 424 pri Abanki Vipa d. d., BIC banke je ABANSI2X

Poleg pravilnega računa prejemnika je za avtomatsko evidentiranje prejetih plačil obvezna referenca (prej modul in sklic na številko odobritve).

UPN za negotovinsko plačilo izpolnite po naslednjih navodilih:

1. Polje Referenca naj vedno nosi vsebino SI00

2. Vsebina sklicevanja na številko odobritve se izkaže s tremi podatki, ločenimi z vezajema:

  • Podatek 1 = oznaka zavezanca (pri PSŠ vedno 1)
  • Vezaj1
  • Podatek 2 = šifra pogodbe o financiranju pokojninskega načrta ODPZ
  • Vezaj 2
  • Podatek 3 = obdobje, za katero se plačuje (leto in mesec)

Struktura navedenih podatkov in vrstni red zapisa v sklicu je naslednji:

Podatek Opis Število mest Vrednost
Podatek 1 Oznaka delodajalca 1 1
  Vezaj 1 1 -
Podatek 2 Šifra pogodbe 7 Tiskana na pogodbi o financiranju desno zgoraj, vodeče ničle
  Vezaj 2 1 -
Podatek 3 Leto in mesec, za katerega se plačuje 4 LLMM
  Skupaj 14  

Primer izpolnjenega UPN

primer plačilnega naloga

Želite izvedeti več...

Naši svetovalci so na brezplačni telefonski številki in v kontaktnem centru Kapitalske družbe, d. d., dosegljivi vsak delovnik od 9. do 13. ure.

Brezplačna telefonska številka

Družbe v skupini

Modra zavarovalnica, d. d.

 

 

Želite izvedeti več...

o Premostitvenem skladu športnikov - PSŠ?

Naši svetovalci so dosegljivi vsak delovnik od 9. do 13. ure.

Brezplačna telefonska številka