Skip Navigation LinksDomov/PSŠ/PSŠ – Premostitveni sklad športnikov/Načrt premostitvenega zavarovanja

Načrt premostitvenega zavarovanja

Načrt premostitvenega zavarovanja je pripravljen na osnovi določb Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov (ZPZPŠ-1, Uradni list RS, št. 82/2015; v nadaljevanju Zakon), ki ureja premostitveno zavarovanje poklicnih in vrhunskih športnikov.

Načrt premostitvenega zavarovanja določa postopek sklenitve premostitvenega zavarovanja, začetek članstva v PSŠ, način plačevanja in davčni status vplačil prispevkov v premostitveno zavarovanje, vrste pravic v premostitvenem zavarovanju, pogoje za enkratno izplačilo in pogoje za pridobitev premostitvene rente, prenehanje članstva in postopek obveščanja članov sklada.

Načrt premostitvenega zavarovanja se uporablja od 1. 9. 2016.