Skip Navigation LinksDomov/PSŠ/PSŠ – Premostitveni sklad športnikov/Informacija o naložbeni politiki PSŠ in upravljanje tveganj PSŠ

Informacija o naložbeni politiki PSŠ in upravljanje tveganj PSŠ

Informacija o naložbeni politiki PSŠ določa naložbene cilje PSŠ, omejitve dovoljenih vrst naložb in strateško porazdelitev sredstev.

Informacija o naložbeni politiki PSŠ

Vsa tveganja, ki jim je ali bi jim lahko bil PSŠ izpostavljen pri svojem poslovanju, so vključno z njihovimi postopki ugotavljanja, merjenja, obvladovanja in spremljanja opisana v sprejetem Načrtu upravljanja tveganj PSŠ.

Kratek povzetek Načrta upravljanja tveganj PSŠ