Skip Navigation LinksDomov/SODPZ/SODPZ - poklicno zavarovanje/Zakonsko obveščanje/Sprememba pravil

Obvestilo o vseh spremembah pravil upravljanja v preteklem letu

V letu 2020 so se spremenila Pravila upravljanja Sklada. Na podlagi določil Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G), ki je začel veljati 1. 1. 2020, je Kapitalska družba, d. d., pripravila nova Pravila upravljanja Sklada. Agencija za trg vrednostnih papirjev je 27. 8. 2020 izdala soglasje k spremembi Pravil, ki so začela veljati 1. 10. 2020.