Skip Navigation LinksDomov/SODPZ/SODPZ - poklicno zavarovanje/Navodila za izmenjavo podatkov preko spletne aplikacije KaD.Net/Šifrant delovnih mest

Šifrant delovnih mest

Ob prijavi zavarovancev v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje je potrebno v Prijavi navesti tudi šifro beneficirane dobe ter naziv delovnega mesta.

Na podlagi Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 56/99) so v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje vključeni tudi delavci, za katere je z navedenim zakonom določeno, da se plačujejo sredstva za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Za taka delovna mesta vam je v pomoč naslednji šifrant:

Šifra skupineNaziv skupine
c1 carinik
c2 carinik - vodja izmene
c3 carinik preiskovalec
c4 carinik preiskovalec, vodja enote
c5 inšpektor III
c6 inšpektor III - vodja izmene
c7 inšpektor III - preiskovalec
c8 inšpektor III - vodja enote - preiskovalec
c9 inšpektor I - preiskovalec
c10 višji inšpektor - preiskovalec
c11 višji svetovalec - inšpektor preiskovalec
c12 svetovalec predstojnika - inšpektor - preiskovalec
c13 svetovalec predstojnika - inšpektor - preiskovalec - vodja oddelka
c14 pomočnik predstojnika - inšpektor - preiskovalec
c15 vodja sektorja - svetovalec Vlade RS - preiskovalec