Skip Navigation LinksDomov/SODPZ/SODPZ - poklicno zavarovanje/Letno poročilo

Letno poročilo SODPZ

Letno poročilo SODPZ za leto 2018:

 

Pojasnilo k Letnemu poročilu SODPZ za leto 2018 o donosnosti naložb SODPZ

 

Pri upravljanju premoženja SODPZ je Kapitalska družba, d. d., v letu 2018 izbrala konservativni princip investiranja. Ustvarjen donos portfelja SODPZ v letu 2018 odraža predvsem razmere na kapitalskih trgih.

Leto 2018 je bilo leto, za katerega je večina analitikov in tržnih udeležencev pričakovala, da predstavlja točko, ko se bodo obsežni spodbujevalni denarni ukrepi postopno zaključili, kar je povzročilo večje premike na kapitalskih trgih.      

V letu 2018 so bile na finančnih trgih po mnogih letih zabeležene nizke oziroma v večini primerov celo negativne donosnosti večine naložbenih razredov, hkrati pa so razmere na trgih zaznamovali večji premiki, kar pomeni povečano nestanovitnost naložb. Primerjalni indeks državnih obveznic, denominiranih v evrih, je v letu 2018 pridobil slab odstotek. Slabše se je odrezal primerjalni indeks podjetniških obveznic z investicijsko bonitetno oceno (ang. Investment Grade), prav tako denominiranih v evrih, ki je izgubil 1,27 %.

Večja nenaklonjenost do tveganja s strani vlagateljev je še bolj očitna pri gibanju delniškega svetovnega indeksa, ki je v letu 2018 izgubil okoli 10 %, z upoštevanjem dividend približno 7,8 odstotkov. Slabo gibanje so zabeležile tudi nepremičnine v osrednji in vzhodni Evropi, ki so utrpele 9,8 odstotni padec (z upoštevanjem vračila kapitala oz. izplačanih dividend) je padec znašal dobrih 5 %.