Skip Navigation LinksDomov/O Kapitalski družbi/Zaposlitve

Kapitalska družba objavlja prosta delovna mesta

Datum objave: 21. 6. 2022

 

Upravljamo osnovno premoženje, namenjeno zagotavljanju dodatnih sredstev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v vrednosti več kot milijardo evrov, in premoženje Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, namenjeno izplačevanju poklicnih pokojnin, v vrednosti več kot osemsto milijonov evrov. 


                             SEKTOR ZA POKLICNO ZAVAROVANJE
                             Oddelek za nadzor prispevkov in razvoj
                                    objavlja prosto delovno mesto
                                             SVETOVALCA (m/ž)

Pogoji za sklenitev delovnega razmerja so:

 • višja ali visoka izobrazba oz. ustrezna bolonjska izobrazba naravoslovno-tehniške, računalniške ali druge ustrezne smeri, 
 • znanje angleškega jezika,
 • usposobljenost za delo z računalnikom na visokem uporabniškem nivoju, kar vključuje napredno znanje excela in poznavanje vsaj enega višjega nivojskega programskega jezika (npr. Python ali Java),
 • poznavanje pokojninskega sistema.

Prosto delovno mesto obsega dela s področja razvoja podatkovnih rešitev (t. i. razvijalec podatkovnih rešitev). 

Temeljna opravila delovnega mesta za področje razvijalca podatkovnih rešitev so:

 • načrtovanje, razvoj, nadgradnja, testiranje, vzdrževanje in dokumentiranje podatkovnih in programskih rešitev,
 • analiza poslovnih zahtev in podatkovnih tokov,
 • koordiniranje zunanjih izvajalcev na področju razvoja novih rešitev,
 • svetovanje in podpora uporabniškim skrbnikom in uporabnikom pri razvoju in uporabi podatkovnih rešitev in računalniških sistemov,
 • prenosi informacijskih rešitev med razvojnimi in produkcijskimi okolji,
 • predlaganje in/ali uvajanje izboljšav,
 • uvajanje novih orodij za relacijske baze podatkov pri razvoju aplikacij,
 • načrtovanje in vzdrževanje logičnega in fizičnega podatkovnega modela,
 • razvoj in vzdrževanje sistema za zbiranje podatkov iz številnih virov in podatkovnih shramb,
 • spremljanje trendov na podatkovnem področju, izbira ter implementacija ustreznih tehnologij,
 • koordiniranje, nadzor in spremljanje delovnega procesa,
 • upravljanje podatkovnega slovarja in sledljivosti podatkov,
 • upravljanje kvalitete podatkov in čiščenja podatkov.

S kandidatom se lahko v fazi izbire opravi preizkus znanja.

Na prosto delovno mesto se lahko zaposli tudi kandidat brez delovnih izkušenj. 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem informacijskih tehnologij in programskih jezikov, relacijskih baz podatkov, programiranja aplikacij, povezanih na relacijske baze podatkov, izkušnjami z integracijo informacijskih sistemov na osnovi spletnih storitev in aplikativnih vmesnikov in poznavanjem orodij za poslovno inteligenco ter tisti, ki bodo izkazovali sposobnost timskega dela in učinkovitega komuniciranja. 

Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pričakujemo v 15 dneh od objave na naslov: Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d .d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: zaposlitve@kapitalska-druzba.si.

 


Upravljamo osnovno premoženje, namenjeno zagotavljanju dodatnih sredstev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v vrednosti več kot milijardo evrov, in premoženje Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, namenjeno izplačevanju poklicnih pokojnin, v vrednosti več kot osemsto milijonov evrov. 


                             SEKTOR ZA POKLICNO ZAVAROVANJE
                             Oddelek za nadzor prispevkov in razvoj
                                    objavlja prosto delovno mesto
                                    VIŠJEGA SVETOVALCA (m/ž)

Pogoji za sklenitev delovnega razmerja so:

 • univerzitetna izobrazba oz. ustrezna bolonjska izobrazba naravoslovno-tehniške, ekonomske ali druge ustrezne smeri, 
 • zahtevane delovne izkušnje 36 mesecev s področja pokojninskih skladov, zavarovalništva ali informatike,
 • znanje angleškega jezika,
 • usposobljenost za delo z računalnikom na visokem uporabniškem nivoju, kar vključuje napredno znanje excela,
 • poznavanje pokojninskega sistema.


Temeljna opravila delovnega mesta višjega svetovalca:

 • izvajanje konverzije skladov;
 • preverjanje in potrditev pravilnosti informativnih izračunov;
 • optimiziranje procesov izvajanja poklicnega zavarovanja;
 • priprava vsebinskih in funkcionalnih specifikacij za programsko opremo skladov v upravljanju družbe;
 • koordiniranje sodelovanja z zunanjimi izvajalci pri vzdrževanju in razvoju programske opreme;
 • razvoj orodij za interno spremljanje poklicnega zavarovanja in izvajanje analiz;
 • priprava notranjih aktov družbe in aktov skladov v upravljanju družbe;
 • izvajanje preverjanja in nadzora pravilnosti obračunov in plačil prispevkov za poklicno zavarovanje;
 • koordiniranje in priprava statističnih podatkov sektorja za potrebe rednega notranjega poročanja…


S kandidatom se lahko v fazi izbire opravi preizkus znanja.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem pokojninskega sistema ter tisti, ki bodo izkazovali sposobnost timskega dela in učinkovitega komuniciranja. 

Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pričakujemo v 15 dneh od objave na naslov: Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d .d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: zaposlitve@kapitalska-druzba.si.

 


Upravljamo osnovno premoženje, namenjeno zagotavljanju dodatnih sredstev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v vrednosti več kot milijardo evrov, in premoženje Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, namenjeno izplačevanju poklicnih pokojnin, v vrednosti več kot osemsto milijonov evrov. 


SLUŽBA ZA INFORMACIJSKO PODPORO IN ORGANIZACIJO POSLOVNIH PROCESOV
                                        objavlja prosto delovno mesto
                                               SVETOVALCA (m/ž)

Pogoji za sklenitev delovnega razmerja so:

 • višja ali visoka izobrazba oz. ustrezna bolonjska stopnja informatike ali računalništva,
 • znanje angleškega jezika, 
 • usposobljenost za delo z računalnikom na ekspertnem nivoju.


Temeljna opravila delovnega mesta za področje svetovalca so:

 • pomoč uporabnikom,
 • nameščanje in upravljanje uporabniške strojne opreme (delovne postaje, tiskalniki, mobilne naprave…),
 • upravljanje in spremljanje delovanja strežniške infrastrukture,
 • upravljanje imeniških storitev,
 • upravljanje sporočilnega sistema,
 • koordinacija med uporabniki in zunanjimi izvajalci,
 • skrbništvo aplikacij.

S kandidatom se lahko v fazi izbire opravi preizkus znanja.

Pričakovana znanja, izkušnje in kompetence:

 • odlično poznavanje Windows operacijskih sistemov, 
 • osnovno znanje MS Office, 
 • zaželene izkušnje z namestitvami in vzdrževanjem Windows strežnikov, 
 • osnovno poznavanje omrežnih protokolov in delovanja IP omrežij, 
 • osnovno poznavanje Microsoft aktivnega imenika, 
 • osnovno poznavanje virtualizacijskega okolja VmWare,  
 • osnovno poznavanje Microsoft Exchange,
 • komunikativnost in zmožnost timskega dela, usmerjenost na reševanje izzivov.

Na prosto delovno mesto se lahko zaposli tudi kandidat brez delovnih izkušenj.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami s področja informatike, računalništva ali na drugem sorodnem področju ter z opravljeno specializacijo ali licenco s področja računalništva ali informatike.

Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pričakujemo v 15 dneh od objave na naslov: Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d .d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: zaposlitve@kapitalska-druzba.si.


 

 

 

Želite izvedeti več...

Naši svetovalci so na brezplačni telefonski številki dosegljivi vsak delovnik od 9. do 13. ure.

Brezplačna telefonska številka

Družbe v skupini

Modra zavarovalnica, d. d.