Skip Navigation LinksDomov/O Kapitalski družbi/Zaposlitve

Kapitalska družba objavlja prosto delovno mesto

 

Datum objave: 8. 11. 2019

 

Upravljamo osnovno premoženje, namenjeno zagotavljanju dodatnih sredstev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v vrednosti milijarde evrov, in premoženje Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, namenjenega izplačevanju poklicnih pokojnin, v vrednosti več kot sedemsto milijonov evrov.


                       SEKTOR ZA UPRAVLJANJE PREMOŽENJA
                       objavlja prosto delovno mesto:
                       VIŠJI UPRAVLJAVEC PREMOŽENJA (m/ž)

 

Pogoji za sklenitev delovnega razmerja so:

 • univerzitetna izobrazba ekonomske smeri oziroma druge naravoslovno-tehniške smeri ali druga ustrezna izobrazba 2. bolonjske stopnje,
 • 36 mesecev delovnih izkušenj  s področja upravljanja premoženja, financ, analiz, bančništva ali drugega sorodnega področja,
 • poznavanje sistema Bloomberg, poznavanje upravljanja skladov oziroma upravljanja premoženja,
 • usposobljenost za delo z računalnikom na visokem uporabniškem nivoju in  znanje angleškega jezika.

 

Temeljna opravila delovnega mesta so:

 • upravljanje s portfeljem naložb,
 • sodelovanje pri pripravi investicijske politike,
 • spremljanje poslovanje gospodarskih družb,
 • spremljanje in analiziranje makroekonomskega okolja in finančnih trgov,
 • ocenjevanje vrednosti podjetij,
 • spremljanje dinamike gibanja parametrov portfelja,
 • izdelava poročil in poročanje o portfelju.

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati  s pridobljenim nazivom magister znanosti, certifikatom CFA ali FRM ali licenco pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij.
S kandidatom bomo v fazi izbire lahko opravili preizkus znanja.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje  za nedoločen  čas, s  polnim delovnim časom  in trimesečnim poskusnim delom.

Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pričakujemo v 14 dneh po  objavi na naslov: Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d .d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: zaposlitve@kapitalska-druzba.si.