Skip Navigation LinksDomov/O Kapitalski družbi/Zaposlitve

Kapitalska družba objavlja prosto delovno mesto

 

Datum objave: 3. 7. 2020

Upravljamo osnovno premoženje, namenjeno zagotavljanju dodatnih sredstev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v vrednosti več kot milijardo evrov in premoženje Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, namenjen izplačevanju poklicnih pokojnin, v vrednosti več kot sedemsto milijonov evrov.


                              SEKTOR ZA SPLOŠNE ZADEVE
                               objavlja prosto delovno mesto:
                                POSLOVNI SEKRETAR  (m/ž)

 

Pogoji za sklenitev delovnega razmerja so:

 • srednješolska izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
 • zahtevane delovne izkušnje 12 mesecev s področja administracije in organizacije,
 • usposobljenost za delo z računalnikom  in znanje angleškega jezika.

Temeljna opravila delovnega mesta so:

 • administrativna podpora pri organizaciji sestankov in sej organov upravljanja in delovnih teles družbe;
 • priprava, urejanje in izvajanje korespondence za upravo družbe;
 • opravljanje drugih administrativno tehničnih opravil za delovanje uprave družbe;
 • vodenje arhiva korespondence z državnimi organi in centralnega vpisnika pogodb;
 • vodenje evidence notranjih aktov družbe;
 • pokrivanje centralne telefonske linije družbe;
 • upravljanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom družbe;
 • priprava sej organov upravljanja družbe.


Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z dobrimi organizacijskimi in komunikacijskimi sposobnostmi in izkušnjami v finančni instituciji ali gospodarski družbi primerljive velikosti.

Delovno razmerje se  sklepa za nedoločen čas , s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pričakujemo v 14 dneh od objave na naslov: Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d .d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: zaposlitve@kapitalska-druzba.si.