Skip Navigation LinksDomov/O Kapitalski družbi/Predstavitev družbe/Vizija in poslanstvo

Vizija in poslanstvo

Vizija Kapitalske družbe je ostati ugledna, zanesljiva in zaupanja vredna finančna ustanova, ki z znanjem in strokovno usposobljenim kadrom zagotavlja dolgoročno rast svojega premoženja in premoženja zavarovancev sklada.

Ta vizija se danes uresničuje. V vseh letih poslovanja s preudarnim preoblikovanjem premoženja in razpršenostjo novih vlaganj Kapitalska družba sledi kriterijem varnosti, donosnosti in likvidnosti portfeljev v upravljanju.

Poslanstvo Kapitalske družbe je zagotavljati dodatna sredstva za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. To nalogo izpolnjujemo z upravljanjem lastnega premoženja ter z upravljanjem premoženja Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ). Zagotavljamo dolgoročno varna, likvidna in donosna sredstva za izplačevanje dodatnih pokojnin zaposlenih prebivalcev in prebivalk Republike Slovenije. Upamo si slediti izzivom trga. Dolgoletno uspešno poslovanje in finančna moč družbe je zagotovilo za vaše zaupanje.

Želite izvedeti več...

Naši svetovalci so na brezplačni telefonski številki dosegljivi vsak delovnik od 9. do 13. ure.

Brezplačna telefonska številka

Družbe v skupini

Modra zavarovalnica, d. d.