Skip Navigation LinksDomov/O Kapitalski družbi/Predstavitev družbe

Predstavitev družbe

Kapitalska družba, d. d., je pravna oseba, organizirana kot delniška družba, katere edini delničar in ustanovitelj je Republika Slovenija.

Splošne informacije

 

 

Naziv družbe: Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.
Skrajšani naziv družbe: Kapitalska družba, d. d.
Družba v angleškem jeziku: Pension Fund Management
Sedež: Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana
Datum ustanovitve: 24. 10. 1996
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, vložna št.: 1/28739/00
Šifra dejavnosti: 65.300 dejavnost pokojninskih skladov
Matična številka: 5986010
ID-številka za DDV: SI59093927

 

 

Uprava Kapitalske družbe

 

 

 

 

Nadzorni svet Kapitalske družbe

 

 

 

 

 

 

Skladno s četrtim odstavkom 51. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1), naloge skupščine Kapitalske družbe, d. d., opravlja skupščina Slovenskega državnega holdinga, d. d., to je Vlada Republike Slovenije.