Skip Navigation LinksDomov/O Kapitalski družbi/Novinarsko središče/Sporočila za javnost/Spremembe na področju poklicnega zavarovanja

Spremembe na področju poklicnega zavarovanja

SPREMEMBE NA PODROČJU POKLICNEGA ZAVAROVANJA

Državni zbor Republike Slovenije je konec novembra 2019 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G), ki začne veljati 1. 1. 2020. ZPIZ-2G prinaša spremembe na podlagi katerih se bo izboljšalo izvajanje poklicnega zavarovanja in položaj zavarovancev-članov.

Kapitalska družba, d. d., bo, skladno s prehodnimi določbami ZPIZ-2G, uskladila Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja (v nadaljevanju: Pokojninski načrt) z novimi določbami ZPIZ-2G najkasneje do 30. 9. 2020. Do začetka uporabe novega Pokojninskega načrta se, z izjemo določenih sprememb, uporablja trenutno veljaven Pokojninski načrt.

Spremembe, ki začnejo veljati neposredno na podlagi ZPIZ-2G, 1. 1. 2020:

  • Odprava zakonske pomanjkljivosti zaradi katere so določeni zavarovanci-člani, po določenem času, izgubili možnost uveljavitve pravice do poklicne pokojnine

Zavarovanec-član, ki je že izpolnil pravico do poklicne pokojnine na podlagi prvega in drugega odstavka 204. člena ZPIZ-2, pa je ni pravočasno uveljavil, po izteku tega        obdobja pa še ne izpolnjuje pogojev za uveljavitev pravice do poklicne pokojnine na podlagi tretjega odstavka 204. člena ZPIZ-2, ohrani možnost uveljavitve pravice do poklicne pokojnine po prvem odstavku 204. člena ZPIZ-2.

  • Širitev kroga upravičencev do dokupa pokojninske dobe.

Poleg uživalca poklicne pokojnine ima pravico do dokupa pokojninske dobe v trajanju, ki ustreza razliki med pridobljeno dodano dobo in obdobjem prejemanja poklicne pokojnine tudi uživalec starostne, predčasne, delne ali invalidske pokojnine, ki je pred tem uveljavil poklicno pokojnino.

  • Upravljavec obračuna in odvede 10 % vrednosti od zneska enkratnega izplačila tudi pri zavarovancih-članih MORS.

V solidarnostne rezerve se odvede 10 % vrednosti od zneska izplačila v primerih izplačila odkupne vrednosti tudi za zavarovance-člane MORS, ki zahtevajo enkratno izplačilo na podlagi sedmega odstavka 206. člena ZPIZ-2.

Spremembe, ki bodo začele veljati z novim Pokojninskim načrtom, najkasneje do 30. 9. 2020:

  • Razširitev osnove za plačilo prispevkov za poklicno zavarovanje;
  • Spremembe v zvezi z mirovanjem poklicnega zavarovanja zavarovancev-članov;
  • Spremembe v zvezi s prenehanjem poklicnega zavarovanja zavarovancev-članov;
  • Obveznost Kapitalske družbe, d. d., da zavarovance-člane obvešča o spremembah njihovega poklicnega zavarovanja.

Kapitalska družba, d. d., bo najkasneje do konca januarja 2020 vsem zavezancem in zavarovancem-članom posredovala podrobnejša pojasnila v zvezi s spremembami, ki jih prinaša ZPIZ-2G, hkrati pa bo podrobnejša pojasnila objavila tudi na svoji spletni strani.

Želite izvedeti več...

Naši svetovalci so na brezplačni telefonski številki dosegljivi vsak delovnik od 9. do 13. ure.

Brezplačna telefonska številka

Družbe v skupini

Modra zavarovalnica, d. d.