Skip Navigation LinksDomov/O Kapitalski družbi/Novinarsko središče/Sporočila za javnost/103. seja nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d.

103. seja nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d.

(Ljubljana, 25. maj 2016) Na današnji seji se je nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., seznanil s Poročilom o poslovanju Kapitalske družbe, d. d., ter s Poročilom o poslovanju Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja in Kritnega sklada SODPZ v obdobju od januarja do marca 2016.

Člani nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d., so se seznanili tudi s poslovanjem Modre zavarovalnice, d. d. v letu 2015.

Prav tako so obravnavali predlog sprememb Odloka o strategiji upravljanja kapitalskih naložb, ki jih bo podala Kapitalska družba, d. d., in pomembnejše naložbe po sklepu nadzornega sveta.

Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., je podal soglasje h glasovalnim stališčem Kapitalske družbe, d. d., za skupščino družbe Hit, d. d.


Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d.

Želite izvedeti več...

Naši svetovalci so na brezplačni telefonski številki dosegljivi vsak delovnik od 9. do 13. ure.

Brezplačna telefonska številka

Družbe v skupini

Modra zavarovalnica, d. d.