Skip Navigation LinksDomov/O Kapitalski družbi/Novinarsko središče/Sporočila za javnost/Predlogi Kapitalske družbe namenjeni nadaljnjemu poslovanju družbe Casino Portorož in ohranitvi delovnih mest

Predlogi Kapitalske družbe namenjeni nadaljnjemu poslovanju družbe Casino Portorož in ohranitvi delovnih mest

(Ljubljana, 9. avgusta 2011) Prizadevanja in predlogi Kapitalske družbe, d. d., ki se je kot največji delničar v Casinoju Portorož vključila v iskanje možnosti za obstoj družbe, so usmerjeni v ohranitev igralništva in delovnih mest v Portorožu. Glede na stanje v družbi, ki je insolventna, je zgolj z dodatnimi denarnimi sredstvi mogoče zagotoviti potrebne vire za izvedbo predlaganega finančnega prestrukturiranja družbe in ji omogočiti normalno poslovanje v prihodnosti. Kapitalska družba je skupaj s Slovensko odškodninsko družbo objavila javno povabilo za sodelovanje pri dokapitalizaciji Casinoja Portorož, z možnostjo prevzema večinskega deleža v kapitalu družbe in s tem tudi možnost kontrole pri upravljanju.

K sodelovanju pri dokapitalizaciji sta družbi dodatno povabili tudi primorske občine. Prav tako potekajo razgovori z nekaterimi obstoječimi delničarji družbe kot tudi z drugimi potencialnimi investitorji, ki bi lahko ob zadostitvi zakonskih omejitev, da najmanj 51 % kapitala pripada državi, lokalni skupnosti oziroma družbi v 100 % lasti države, vplačali nove delnice. K sodelovanju pri dokapitalizaciji in v organih upravljanja ter nadzora je bil povabljen tudi Casino Riviera.

Z vplačilom novo izdanih delnic v postopku dokapitalizacije s strani lokalnih skupnosti in zasebnih investitorjev se družbi lahko zagotovi možnost nadaljnjega poslovanja, vplačniku dodatnih sredstev pa se ob sorazmernem zmanjšanju deleža Kapitalske družbe in Slovenske odškodninske družbe omogoči vpliv pri upravljanju družbe. Pričakujemo, da resni potencialni vlagatelji svoj interes o vstopu v družbo izkažejo obstoječim delničarjem ter so pripravljeni dejansko zagotavljati potrebna sredstva za obstoj družbe. Kapitalska družba in Slovenska odškodninska družba v svojih prizadevanjih za obstoj družbe ravnata transparentno in zakonito ter skladno z zakonom o igrah na srečo ter drugimi predpisi, ki urejajo njuno poslovanje. Uprava družbe Casino Portorož pa vodi vse postopke skladno z ZFPPIPP.