Skip Navigation LinksDomov/O Kapitalski družbi/Novinarsko središče/Sporočila za javnost/Skupna izjava Kapitalske družbe, Slovenske odškodninske družbe in Društva MDS v povezavi z zahtevo delničarjev za preveritev vodenja posameznih poslov družbe Sava, d. d.

Skupna izjava Kapitalske družbe, Slovenske odškodninske družbe in Društva MDS v povezavi z zahtevo delničarjev za preveritev vodenja posameznih poslov družbe Sava, d. d.

Kapitalska družba, d. d., Slovenska odškodninska družba, d. d. in Društvo MDS smo seznanjeni z odločitvijo uprave in nadzornega sveta Save, d. d., da objavita povzetek ugotovitev »Poročila o dejanskih ugotovitvah na podlagi opravljenih dogovorjenih postopkov v zvezi z izbranimi posli«, katerega je pripravila revizorska hiša KPMG.

Glede na to, da na zadnji skupščini Save, d. d. ni bil izglasovan predlog Kapitalske družbe, d. d., Slovenske odškodninske družbe, d. d. in Društva MDS za imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe, pričakujemo, da bodo le ta zadostila zahtevam delničarjev, o čemer pa bomo lahko sklepali po pregledu le teh in se takrat odločili o nadaljnjih aktivnostih.

Kapitalska družba, d. d.

Slovenska odškodninska družba, d. d.

Društvo MDS