Skip Navigation LinksDomov/O Kapitalski družbi/Novice/Izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za odpravo posledic energetske revščine uživalcem poklicne pokojnine

Izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za odpravo posledic energetske revščine uživalcem poklicne pokojnine

Kapitalska družba, d. d., bo uživalcem poklicne pokojnine izplačala enkratni solidarnostni dodatek na podlagi prve alineje drugega odstavka 2. člena Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE), v povezavi s petim odstavkom 67. člena Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic Covid-19 (ZDUPŠOP).

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150,00 evrov bo Kapitalska družba, d. d., izplačala 8. 4. 2022, in sicer uživalcem poklicne pokojnine s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, katerih prejemek je za mesec december 2021 znašal 1.000 eurov ali manj.  

Kapitalska družba, d . d., bo prejemnikom solidarnostnega dodatka posredovala tudi obvestilo o nakazilu.

Želite izvedeti več...

Naši svetovalci so na brezplačni telefonski številki dosegljivi vsak delovnik od 9. do 13. ure.

Brezplačna telefonska številka

Družbe v skupini

Modra zavarovalnica, d. d.