Skip Navigation LinksDomov/O Kapitalski družbi/Novice/Nejasnosti pri izvajanju postopka poklicnega upokojevanja po ZPIZ-2

Nejasnosti pri izvajanju postopka poklicnega upokojevanja po ZPIZ-2

Kapitalska družba, d. d., je tekom izvajanja postopka poklicnega upokojevanja po določilih ZPIZ-2 ugotovila določene dodatne nejasnosti v zvezi z izvajanjem posameznih zakonskih določil.

Zaradi nejasnosti, ki se nanašajo na ugotavljanje pogojev za pridobitev pravice do poklicne pokojnine, je Kapitalska družba, d. d, na MDDSZ naslovila dopis (prošnjo) za dodatna pojasnila, ki so potrebna, da se dokončno razčlenijo vsi postopki poklicnega upokojevanja.

Kapitalska družba, d. d., bo nadaljevala s postopki ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do poklicne pokojnine takoj, ko bo od MDDSZ pridobila vsa potrebna dodatna pojasnila.

Želite izvedeti več...

Naši svetovalci so na brezplačni telefonski številki dosegljivi vsak delovnik od 9. do 13. ure.

Brezplačna telefonska številka

Družbe v skupini

Modra zavarovalnica, d. d.