Skip Navigation LinksDomov/O Kapitalski družbi/Dejavnost/Poslovanje SODPZ

Podatki o poslovanju - na dan 29. 5. 2020

SKLAD OBVEZNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA

 

Vrednost enote premoženja

 0,8869

Število enot premoženja v obtoku

 885.521.396,4246

Število zavarovancev

 48.354

Čista vrednost sredstev

 792.730.585,02

Število uživalcev poklicne pokojnine

 299