Skip Navigation LinksDomov/O Kapitalski družbi/Dejavnost/Poslovanje SODPZ

Podatki o poslovanju - na dan 31. 12. 2020

SKLAD OBVEZNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA

 

Vrednost enote premoženja

 0,9217

Število enot premoženja v obtoku

 910.180.793,2004

Število zavarovancev

 48.570

Čista vrednost sredstev

 838.916.573,66

Število uživalcev poklicne pokojnine

 299