Skip Navigation LinksDomov/O Kapitalski družbi/Dejavnost/Poslovanje SODPZ

Podatki o poslovanju - na dan 31. 8. 2020

SKLAD OBVEZNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA

 

Vrednost enote premoženja

 0,9046

Število enot premoženja v obtoku

 895.689.769,2660

Število zavarovancev

 48.311

Čista vrednost sredstev

 810.269.744,68

Število uživalcev poklicne pokojnine

 302