Skip Navigation LinksDomov/O Kapitalski družbi/Dejavnost/Poslovanje SODPZ

Podatki o poslovanju - na dan 30. 10. 2019

SKLAD OBVEZNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA

 

Vrednost enote premoženja

 0,9013

Število enot premoženja v obtoku

 870.829.742,1336

Število zavarovancev

 48.342

Čista vrednost sredstev

 784.891.677,72

Število uživalcev poklicne pokojnine

 277