Skip Navigation LinksDomov/O Kapitalski družbi/Dejavnost/Poslovanje SODPZ

Podatki o poslovanju - na dan 30. 9. 2019

SKLAD OBVEZNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA

 

Vrednost enote premoženja

 0,9013

Število enot premoženja v obtoku

 865.042.477,5835

Število zavarovancev

 48.092

Čista vrednost sredstev

 779.644.370,96

Število uživalcev poklicne pokojnine

 271