Skip Navigation LinksDomov/O Kapitalski družbi/Dejavnost/Poslovanje SODPZ

Podatki o poslovanju - na dan 31. 7. 2019

SKLAD OBVEZNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA

 

Vrednost enote premoženja

 0,8985

Število enot premoženja v obtoku

 857.269.110,4038

Število zavarovancev

 47.889

Čista vrednost sredstev

 770.271.455,96

Število uživalcev poklicne pokojnine

 271