Skip Navigation LinksDomov/KaD.Net

Splošno o KaD.Net

Storitev Kad.Net zagotavlja varno elektronsko poslovanje in je preprosta za uporabo. Namenjena je delodajalcem pri izmenjavi podatkov, potrebnih za izvajanje dodatnega pokojninskega zavarovanja. V bodoče se bo storitev še dograjevala in bo dostopna tudi članom/zavarovancem vzajemnih pokojninskih skladov Kapitalske družbe.

Uporabnikom prijazna storitev

Storitev KaD.Net je pregleden in hiter način elektronskega poslovanja.
Delodajalcu olajša izmenjavo podatkov s Kapitalsko družbo in poveča preglednost poslovanja. Oddane podatke bomo preverili in uporabnika po povratni pošti obvestili o njihovi uspešni oddaji oziroma o morebitnih napakah. Vsi podatki so uporabniku vedno dostopni.

Varnost zagotovljena

Storitev KaD.Net je zanesljiva, varna in zaupna na vseh treh mestih – pri uporabniku, na spletu in v Kapitalski družbi. Uporabnik ima do storitve stalen dostop z vseh računalnikov, ki imajo dostop do interneta in vzpostavljeno varno (SSL) povezavo.